Von Kvang Sza

Eredeti Fény Zen Közösség és Templom

Éneklés

A meditációs éneklés a nem-mozduló tudat megtartása, valamint az ének hangzásának átélése. Az ének hangzásának felfogása igazi önvalód, illetve igaz természeted megtapasztalása. A hang és te már nem különböztök: eggyé válsz a világmindenséggel. Ezért igaz természeted meglátása a világmindenség lényegének meglátása. Rendszeres énekléssel nem-mozduló középpontod egyre erősebb lesz. Erős középponttal uralhatod az érzéseidet, körülményeidet és élethelyzetedet.

Templomainkban az emberek együtt élnek és gyakorolnak. Mindenki erős véleményekkel, rokon- és ellenszenvekkel érkezik. Sokuknak a meditációs éneklés egyáltalán nem könnyű: sok a zavarodott gondolat, vonzódás és taszítás. De amikor helyesen gyakorlunk, meghalljuk saját énekhangunkat és a körülöttünk lévőkét egyaránt; tudatunk letisztul. A tiszta tudatban nincs vonzódás vagy taszítás: csak a hang. Tehát ha bárminemű ellenérzésem van a saját hangommal kapcsolatban, akkor az csak annyit jelent, hogy nem tiszta a tudatom, nem úgy hallom a hangom, ahogy az valójában szól, hanem érzelmeimmel és gondolataimmal keverve.

Ekkor további gyakorlásra van szükség, további éneklésre, míg az egyén hangja mindenség hangjává nem válik… Végül átlátjuk, hogy a meditációs éneklés elsősorban nem saját örömünket szolgálja; nem pusztán azért van, hogy kellemesen érezzük magunkat; inkább azért, hogy tisztán járhassunk az Úton. Ez pedig megtisztulni és elérni a megvilágosodást, hogy megszabadítsuk a kötöttségben élő lényeket a szenvedéstől.

Amikor énekelsz, halld meg a hangot: te és a világmindenség már egyek vagytok, a szenvedés eltűnik, megjelenik az igazi boldogság. Ezt hívjuk Nirvánának. Ha megmaradsz a Nirvánában, tudatod tiszta, mint a tér. Tiszta mint a tér - ez azt jelenti: tiszta, mint a tükör. Sárga jelenik meg, sárgát mutat. Fehér jelenik meg, fehéret mutat. A másik ember boldog: magam is boldog vagyok. A másik ember szomorú: magam is szomorú vagyok. A másik ember éhes: enni adok neki. Ezt hívjuk Nagy Szeretetnek, Nagy Együttérzésnek, Nagy Bódhiszattva Útnak. Ez egyúttal a Nagy Bölcsességet is jelenti. Ilyen az éneklő meditáció, az éneklő zen.

A hang felfogása azt jelenti, hogy minden a világmindenség hangja: madárdal, mennydörgés, kutyaugatás – minden, ami hallható. Ha nincs én-tudatod, mindent fel tudsz fogni éppen olyannak, amilyen az valójában. Ezért amikor tiszta tudattal énekelsz, a hang a mindenség hangja. Ha ragaszkodsz az énhez, akkor a hang az „én” hangja. De ha a tudatod tiszta, mint a tér, akkor akár a kutyaugatás vagy az autó dudálása is eredményezheti a megvilágosodást, mivel abban a pillanatban a hang és te eggyé váltok. Amikor a hang és te eggyé váltok, már nem hallod a hangot - te vagy a hang.

Egy híres zen mester csupán a kakas kukorékolását hallotta meg, és elérte a megvilágosodást. Egy másik zen mester éppen az udvart söprögette, amikor seprűje hangosan egy bambusznak koppantott egy kavicsot: ő is elérte a megvilágosodást. A hang és ő maga eggyé vált. Úgyhogy a hang kérdése a zenben nagyon egyszerű. Bármilyen hang megteszi. Csupán az a fontos, hogy felfogjuk és eggyé váljunk vele megkülönböztetés nélkül, anélkül, hogy létrehoznánk az „én”-t és a „hang”-ot. A teljes átélés pillanatában, nincs gondolat, nincs megkülönböztetés, csak a hang felfogása. Ez a kritikus pont. Ezért éneklés közben fogd fel a magad és a többiek énekét, vagy csupán halld a harang vagy a moktak hangját, így vágd el a gondolkodást. Akkor a bölcsesség-tudatod erősödni fog, eléred a megvilágosodást és megszabadítasz minden kötöttségben élő lényt.

Iskolánk tradícionális énekei

 

MANTRÁK

A mantra egy hang, szó vagy mondat, melynek szakrális tartalma van, és ismétlése segít a tudatnak letisztulni. A mantrákkal való meditálás nagyon egyszerű. Eredményeként nyugodtabbak és letisztultabbak leszünk, valamint megerősödik tudatunk nem-mozduló középpontja. A mantra recitálása segít egy pontra koncentrálni és elmélyülni. A mantrák közötti alapvető különbség a hosszúságukban, az irányultságukban és szóbeli jelentésükben rejlik. Általában minél intenzívebb a gondolkodás, annál rövidebb mantrát érdemes használni.

A módszer nagyon egyszerű: a mantra recitálása közben a dualisztikus gondolatok lassan lemorzsolódnak, a mantra tartalma és ereje lemegy a tudattalanba, és ott szorgalmasan süt, főz, takarít. Eleinte azt vehetjük észre, hogy tudatunk egyik fele a mantrát recitálja, míg másik része serényen gondolkodik. Rendszeres gyakorlás útján ez a gyakorlat is erősödik. Ha azt vesszük észre, hogy recitálás közben csaponganak gondolataink, akkor finoman térjünk vissza a mantránkhoz anélkül, hogy ítélkeznénk gondolataink felett. A mantra recitálást borulás, ülés, séta és számos egyéb tevékenység közben is végezhetjük, valamint gyakorlatunkat erősíthetjük és tovább mélyíthetjük, ha malát (olvasófüzért) használunk a mantrázás közben.

Az általunk recitált mantrát magunk is kiválaszthatjuk, vagy tanítónktól is kaphatjuk. Ha mi választjuk ki, akkor az a választás kristálytiszta irányvétellel történjen, és hagyatkozzunk intuitív megérzésünkre. Ha mégsem vagyunk biztosak a mantrában, akkor érdemes próbálkozni több fajtával, mégpedig úgy, hogy kb. havonta cseréljük a mantrát, figyeljük meg a tudatunkra és testünkre gyakorolt hatását, majd válasszuk ki a legmegfelelőbbet. A tapasztalat azt mutatja, hogy végül mindegy, melyik mantrát választjuk, csak tartsunk ki mellette, és használjuk tiszta szívvel, a karmánk így magától eltűnik, és minden lény segítségére lehetünk.

Amikor már megvan az állandóan használt mantra, akkor a többiből alkalomszerűen, a szükséges jelentésnek és funkciónak függvényében gyakorolhatunk rövidebb-hosszabb ideig. Mindemellett azóta óva intenénk bárkit attól, hogy sok mantrát keverjen be egyszerre a tudatába, főleg úgy, hogy csak a kíváncsiság vagy a mantra-étvágy vezérli. A mentális gyomorrontást nehéz, orvosolni, de lehet – csak sokkal több hit és kitartás kell hozzá.

Az alábbiakban bemutatunk pár hasznos, gyakran használt mantrát:

- Gáté gáté párágáté, párászámgáté Bódhi szváhá
Menj, menj, juss át a túlsó partra, válj Buddhává!

- Dzsidzsang Bószál
A fogadalmak őrzőjének mantrája: Fogadom, hogy megtartom választott utamat, legyek akár testben, akár azon kívül, élet vagy halál, születés vagy távozás állapotában. Megszabadulok kötöttségeimtől és megszabadítok minden kötöttségben élőt, legyenek a hat világ bármelyikében is.

- Kvanszeum Bószál
A nagy szeretet és nagy együttérzés mantrája, mely alapvető, létfontosságú kapcsolatot nyit lélektől lélekig, jelenségtől lényegig, egyéntől az univerzum teljességéig.

- Namora Dana Dara Jaja Namak Arya Barogidzse Szebaraja Szabaha
Menedékvétel a Három Legértékesebb-ben, így eggyé válva a nemes Avalókitésvara Bódhiszattva (Kvanszeum Bószál) tudatával

- Namu Amita Bul
A végtelen tér és végtelen idő, a felmérhetetlen, tiszta tudat mantrája. A Tiszta Föld megszemélyesítője, egyben őrzője Amitábha Buddha, eredeti, nem-születő tudatunk magva.

- Namu szamanda mot danam om doro doro dzsimi szábáhá
Mantra, mely megnyugtatja az tíz irány összes lényét.

- Namu Szakkámoni Bul
Sákjamuni Buddha mantrája, eredeti tudatának és fényének körünkbe hívása, a vele való eggyéválás, útjának tisztelete és követése.

- OM
Az univerzális teremtő mantra.

- Om áránám árádá
Nyitó mantra, minden akadály elhárítására és az élet kapuin való áthaladásra.

- Om ari dara szábáhá
A fenséges, eredeti tudat mantrája.

- Om bara tobija hum
A füstölő felajánlás, a dualisztikus tudat ellobbanásának mantrája.

- Om csirim
Az önvédelem mantrája.

- Om gara dzsija szabaha
A poklot megtörő mantra.

- Om máni padme hum
A hatszótagú mantra, mely megjeleníti Kvan Szeum Boszál misztikus, eredeti tudatát.

- Om nám
A formavilág megtisztításának mantrája.

- Om szábá bábá szudá szálbá dármá szábá bábá szudohám
A gondolatok, beszéd és cselekedetek megtisztításának mantrája.

- Om szálbá moccsá modzsi szádájá szábáhá
A megbánás mantrája.

- Sinmjo csánggu de dáráni námorá dáná dárá jájá...
Nagy Együttérzés Mantra, Kvanszeum Bószál eredeti tudatának kiáradása, mely az univerzum legutolsó szegletéig elhatol.

- Szuri szuri máhászuri szuszuri szábáhá.
Mantra, mely megtisztítja a beszéd által teremtett összes rossz karmát.

 

Copyright © 2019 Won Kwang Sa, Esztergom, Pf 138. H-2501.
Weblapkészítés Mobilra és Táblagépre